1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Grudzień Styczeń Luty

Aktualności

11.05.13I ŻORSKI BIEG OGNIOWY

W stawce 346 biegaczy i biegaczek w biegu na dystansie 5,3 km wziął udział reprezentujący barwy WANDRUSA Żory Jan Bednarek, który w kategorii wiekowej M5 (60-69 lat) zajął z czasem 23:44 min. 2.miejsce. W klasyfikacji OPEN był 109, a w klasyfikacji ŻORZANIE 27-my (na 109 startujących).
Janek, który był jednym z najstarszych zawodników (ma 63 lata) pokonał dystans z przeciętną prędkością 13,4 km/godz. pozostawiając za sobą prawie 240 zawodników.
Serdecznie gratulujemy.

tekst: Stefan Mehlich
foto: Andrzej Wereszczak (zdjęcia zamieszczone na stronie organizatora biegu www.hrmax.zory.pl)

08.05.13Zebranie klubowe

Najbliższe spotkanie członków KTK PTTK Wandrus Żory odbędzie się o godz. 18:00 w dn. 15.05.2013 w Klubie WISUS.

Roman Wojtas

01.05.13Głos Wandrusa

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru "Głosu Wandrusa" redagowanego przez naszego klubowego kolegę Stefana Mehlicha.

Raman Wojtas

Załączniki:
Głos Wandrusa nr 14 (doc)

11.04.13Spotkanie kluboiwe

Kolejne spotkanie członków KTK PTTK Wandrus Żory odbędzie się o godz. 18:00 w dn. 17.04.2012 w Klubie WISUS.

Roman Wojtas

27.03.13XXIII Zjazd Oddzialu PTTK w Rybniku

Dnia 16 marca 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku - Kłokocinie odbył się kolejny zjazd sprawozdawczo - wyborczy rybnickiego oddziału PTTK. W obradach uczestniczyło 28 delegatów /Wandrusa reprezentowało 4 delegatów/. Obecny był sekretarz generalny Zarządu Głównego PTTK Roman Bargieł, a także Stanisław Kosik - honorowy prezes rybnickiego oddziału.

Zjazd minutą ciszy uczcił pamięć zmarłych członków oddziału, w tym Józefa Woryny.

Następnie wręczono dyplomy i odznaki - wyróżnienia otrzymali:
Odznakę “Za zasługi dla turystyki “: Jantoń Zbigniew, Koterba Krzysztof i Wieczorek Tomasz,
Dyplom Zarządu Głównego PTTK: Sznajder Gertruda i Kurasz Krzysztof,
Odznakę “Zasłużony pracownik PTTK”: Jaruszewska Barbara,
Śląską Honorową Odznakę PTTK: Honka Franciszek,
Odznakę “25 lat w PTTK”: Honka Franciszek,
Dyplom Zarządu Oddziału PTTK: Baranowska Agnieszka, Wengerski Michał.

Zjazd po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu Oddziału /wiodącym tematem były problemy z utrzymaniem 50% udziału we własności obiektu siedziby Zarządu Oddziału przy ul. J. Piłsudzkiego w Rybniku i związane z tym trudności finansowe/, sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz dyskusji- udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku tajnych wyborów władze Oddziału na kolejną kadencję /2013 – 2016/ ukształtowały się w sposób następujący:

Zarząd Oddziału:
1. Wieczorek Michał - prezes,
2. Wieczorek Tomasz -wiceprezes ds. statutowych,
3. Baliczak Remigiusz -wiceprezes ds. gospodarczych,
4. Gatnar Ewa - sekretarz,
5. Kurasz Krzysztof - skarbnik,
6. Jaruszewska Barbara - członek,
7. Wengerski Michał - członek.

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:
Miera Tadeusz - prezes,
Sznajder Gertruda - wiceprezes,
Jantoń Zbigniew - sekretarz,
Koterba Krzysztof i Skorupa Dariusz - członkowie.

Oddziałowy Sąd Koleżeński:
Cop Rudolf - prezes,
Wawoczny Beata - wiceprezes,
Mehlich Stefan - sekretarz,
Baranowska Agnieszka i Niewiński Marian - członkowie.

Delegatami na Zjazd Regionalny PTTK zostali wybrani:
Baliczak Remigiusz, Koterba Krzysztof, Mazur Andrzej, Wieczorek Michał, Wieczorek Tomasz.

Zjazd przyjął też nowy Statut Oddziału.

Roman Wojtas