1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Październik Listopad Grudzień

Aktualności

22.04.11Życzenia Wielkanocne

Zgadnij kto? Zgadnij skąd?
Życzę Ci wesołych Świąt!
Nie myśl sobie że to bajka
Życzę Ci smacznego jajka
Niech tradycja wodę leje
Bo zajączek znów szaleje!!


Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wszystkim Wandrusom i całej braci kolarskiej ciepłych, pełnej radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, a także słonecznych spotkań z budzącą się do życia przyrodą życzy

Zarząd KTK PTTK Wandrus Żory

25.03.11WYNIKI KONKURSU

Na stronie internetowej Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK zamieszczone są wyniki konkursu na "Najlepiej pracującą komisję oddziałową, klub, sekcję turystyki kolarskiej PTTK w 2010 roku".
Nasz klub zajął bardzo dobre 5 miejsce w kategorii, w której rywalizacja jest najbardziej zacięta. Wyprzedziły nas naprawdę duże i dobrze zorganizowane kluby.
Oby tak dalej Wandrusy!

Roman Wojtas

19.02.11Jubileuszowe Zebranie WANDRUSA

Zarząd KTK PTTK WANDRUS w Żorach informuje że w dn. 19.02.2011 (sobota) w restauracji Dionizos przy al. Wojska Polskiego 4 w Żorach odbędzie się uroczyste jubileuszowe spotkanie z okazji 20 lecia działalności naszego Klubu na które serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków. Początek spotkania o godz. 17:00 – proszę wszystkich o pewne i punktualne przybycie.
Po części oficjalnej, w której m.in. zostanie zaprezentowana nasza 20 letnia działalność, ogłoszenie wyników konkursu na najaktywniejszego kolarza turystę Wandrusa, wręczenie dyplomów, medali i wyróżnień - przewidziana jest klubowa impreza karnawałowa. Warunki udziału w tej części zostały podane do wiadomości na ostatnim spotkaniu klubowym w miesiącu styczniu, a nieobecnym pocztą elektroniczną.
Apeluję i proszę o przekazanie tych informacji i zaproszeń tym koleżankom i kolegom, którzy nie posiadają dostępu do internetu i poczty elektronicznej.

W imieniu Zarządu KTK PTTK Wandrus
Roman Wojtas

30.12.10Przypomnienie

Przypominam i namawiam członków Wandrusa do składania zgłoszeń do konkursu na "Najaktywniejszego kolarza KTK PTTK WANDRUS Żory" w 2010r. - do kol. Jurka Banacha i Mirka Machulca - w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2011r.!!

Przypominam i ponownie proszę członków, a zwłaszcza aktyw Wandrusa o przesyłanie do mnie informacji o planowanych imprezach do ujęcia w kalendarzu Wandrusa na 2011r.- podając nazwę, przypuszczalną datę imprezy i odpowidzialnego (odpowiedzialnych może być kilku) za organizację, oraz informację czy impreza ogólnodostępna czy np. tylko dla Wandrusów - im szybciej tym lepiej!! - na razie otrzymałem tylko jedno oficjalne zgłoszenie od kol. Ryszarda.

Pozdrawiam
Roman W.

02.12.10Walne Zebranie WANDRUSA – nowe władze klubu

W związku z upływem 4-letniej kadencji władz klubu w dniu 17.11.2010r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KTK PTTK Wandrus Żory. Zwołane zostało przez Zarząd klubu z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych wynikających ze Statutu PTTK oraz regulaminu naszego klubu. Główną tematyką Zebrania była ocena działalności Zarządu i Wandrusa za mijającą kadencję oraz wybór władz klubu na kolejna 4 lata. 32 członków klubu (na 44 zaproszonych -uprawnionych) zjawiło się w sali Cechu Rzemiosła w Żorach, a więc Zebranie jako prawomocne mogło w pełni realizować założony program.

Przedstawione przez Prezesa kol. Ryszarda Skoniecznego Sprawozdanie Zarządu podsumowujące wyniki działalności za okres 08.11.2006 – 17.11.2010r. spotkały się z pełną aprobatą zebranych w efekcie czego przyjęto sprawozdanie i udzielono absolutorium wszystkim członkom ustępującego Zarządu.

W wyniku przeprowadzonych wyborów oraz ukonstytuowania się wyłoniły się władze klubu na kolejną kadencję to jest 2011-2014 w następującym składzie:

ZARZĄD
Prezes – kol. Roman Wojtas
V-ce Prezes – kol. Jerzy Banach
V-ce Prezes – kol. Mirosław Machulec
Sekretarz – kol. Stefan Piekoszowski
Skarbnik – kol. Józefa / Gabrysia / Stokowiec

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca – kol. Mirosława Piekoszowska
Członek – kol. Maciej Pindur
Członek – Tadeusz Margiciok

W Zebraniu uczestniczył przedstawiciel Zarządu Oddziału w Rybniku kol. Marian Niewiński, natomiast był też pyszny słodki „akcent” dzięki sponsoringowi kol. Stefana Mehlicha i niezawodnym rękom kol. Joli. Wygodna i przestronna sala obrad to zasługa kol. Jurka.

To tyle w telegraficznym skrócie dla tych co nie byli na Walnym – jeśli chcą wiedzieć więcej to muszą rozmawiać z uczestnikami, a na przyszłość po prostu wziąć udział.

Na koniec chciałbym (w swoim imieniu jak i myślę wszystkich wandrusów) jeszcze raz podziękować kol. Ryszardowi za te 4 lata pracy dla Klubu na stanowisku Prezesa jak i całemu Zarządowi. To były naprawdę bardzo dobre 4 lata !!!

Roman W.