1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Listopad Grudzień Styczeń

Aktualności

02.12.10Walne Zebranie WANDRUSA – nowe władze klubu

W związku z upływem 4-letniej kadencji władz klubu w dniu 17.11.2010r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KTK PTTK Wandrus Żory. Zwołane zostało przez Zarząd klubu z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych wynikających ze Statutu PTTK oraz regulaminu naszego klubu. Główną tematyką Zebrania była ocena działalności Zarządu i Wandrusa za mijającą kadencję oraz wybór władz klubu na kolejna 4 lata. 32 członków klubu (na 44 zaproszonych -uprawnionych) zjawiło się w sali Cechu Rzemiosła w Żorach, a więc Zebranie jako prawomocne mogło w pełni realizować założony program.

Przedstawione przez Prezesa kol. Ryszarda Skoniecznego Sprawozdanie Zarządu podsumowujące wyniki działalności za okres 08.11.2006 – 17.11.2010r. spotkały się z pełną aprobatą zebranych w efekcie czego przyjęto sprawozdanie i udzielono absolutorium wszystkim członkom ustępującego Zarządu.

W wyniku przeprowadzonych wyborów oraz ukonstytuowania się wyłoniły się władze klubu na kolejną kadencję to jest 2011-2014 w następującym składzie:

ZARZĄD
Prezes – kol. Roman Wojtas
V-ce Prezes – kol. Jerzy Banach
V-ce Prezes – kol. Mirosław Machulec
Sekretarz – kol. Stefan Piekoszowski
Skarbnik – kol. Józefa / Gabrysia / Stokowiec

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca – kol. Mirosława Piekoszowska
Członek – kol. Maciej Pindur
Członek – Tadeusz Margiciok

W Zebraniu uczestniczył przedstawiciel Zarządu Oddziału w Rybniku kol. Marian Niewiński, natomiast był też pyszny słodki „akcent” dzięki sponsoringowi kol. Stefana Mehlicha i niezawodnym rękom kol. Joli. Wygodna i przestronna sala obrad to zasługa kol. Jurka.

To tyle w telegraficznym skrócie dla tych co nie byli na Walnym – jeśli chcą wiedzieć więcej to muszą rozmawiać z uczestnikami, a na przyszłość po prostu wziąć udział.

Na koniec chciałbym (w swoim imieniu jak i myślę wszystkich wandrusów) jeszcze raz podziękować kol. Ryszardowi za te 4 lata pracy dla Klubu na stanowisku Prezesa jak i całemu Zarządowi. To były naprawdę bardzo dobre 4 lata !!!

Roman W.

02.12.10Spotkanie Gwiazdkowe

Zapraszamy wszystkich Wandrusów na tradycyjne Spotkanie Gwiazdkowe w dniu 17.12.2010r. (piątek) na godz. 16:30 - jak zwykle w warsztacie u Józefa. Będzie to jednocześnie spotkanie klubowe w miesiącu grudniu.

Roman W.

22.11.10Zaproszenie

Klub Turustyki Kolarskiej PTTK "Wandrus" w Żorach zaprasza wszystkich chętnych dn. 25.11.2010r. na godz. 18:00 do Sali na parterze Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach Os. Sikorskiego 52 (budynek byłej Szkoły Podstawowej 14) na prelekcję

Jak prawidłowo radzić sobie z najpopularniejszymi awariami na wycieczkach rowerowych?

Na wycieczkach mogą zdarzać się różne awarie sprzętu. Gdy jest to krótka wycieczka, wtedy można zsiąść z roweru i zaprowadzić go do serwisu lub znajomego, który może nam pomóc. Gorzej, gdy jesteśmy daleko od domu. Nasze spotkanie będzie miało na celu pokazanie, jak sobie poradzić np. z przebitą dętką lub zerwanym łańcuchem.

Prowadzacy:
Przodownik Turystyki Kolarskiej PTTK
Stefan Piekoszowski

09.11.10Uchwała Zarządu Klubu

Uchwała Zarządu Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK "Wandrus" w Żorach z dn. 03.11.2010r. w sprawie: zwołania walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK "Wandrus" w Żorach.

Załączniki:
Uchwała (pdf)

03.11.10SZLAKAMI DREWNIANYCH KOŚCIOŁÓW OPOLSZCZYZNY

W tym roku odbyły się dwie dwudniowe wyprawy związane z sakralną architekturą drewnianą wokół Olesna i wokół Kluczborka. Nic nie stoi na przeszkodzie, by osoby, które brały w nich udział zdobyły Odznakę Szlakami Drewnianych Kościołów Opolszczyzny. Muszą tylko wydrukować stronę tytułową, wypełnić ją danymi osobowymi i wydrukować informacje o zwiedzanych kościołach. Ja jako prowadzący przodownik turystyki kolarskiej potwierdzę obiekty na trasie, a Tadeusz Margiciok zawiezie komplet dokumentacji do Opola do zweryfikowania. Odznaki te będą nam liczyły się do punktacji we współzawodnictwie klubów. Proszę o zrobienie tego do 17-tego listopada, bo koniec roku już blisko. Wszystkie potrzebne dane do tej odznaki znaleźć można w przygotowanym w tym celu załączniku.

Stefan Piekoszowski

Załączniki:
Regulamin Odznaki (doc)