1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Kwiecień Maj Czerwiec

Aktualności

10.10.13Zebranie klubowe

Kolejne spotkanie członków KTK PTTK Wandrus Żory odbędzie się w środę 16.10.2013 o godz. 18:00 w Klubie WISUS.
Zapraszamy.

Roman Wojtas

30.09.13XVIII Walny Zjazd PTTK

W dniach 14-15 września w Warszawie odbył się XVIII Walny Zjazd PTTK, w którym uczestniczyło 147 delegatów, w tym 28 z województwa śląskiego.(Oddział Rybnik - niestety - nie był reprezentowany)
W tej grupie znalazło się 8 przodowników turystyki kolarskiej: Czober Jacek - Pszczyna, Koba Marek- Jaworzno, Kotarski Marian - Myszków, Kutyła Edward -Jastrzębie Zdrój, Orłowski Zbigniew - Mysłowice, Pawlik Zbigniew- Cieszyn, Radomski Stanisław- Gliwice, Rościszewska Gabriela - Gliwice.

Wybrano nowe władze naczelne PTTK - prezesem ZG (20 osób)został Roman Bargieł z Katowic, członkami ZG- Jacek Czober z Pszczyny, Edward Kutyła z Jastrzębia Zdroju i Jakub Nowak z Żywca .
W skład Komisji Rewizyjnej (15 osób) weszli : Tadeusz Harazin jako wiceprezes - Pszczyna, Zdzisław Klose -Świętochłowice i Andrzej Michalik - Katowice. Członkami 15- osobowego Głównego Sądu Koleżeńskiego zostali Marian Kotarski i Krystian Korus.

Godność Honorowego Członka PTTK przyznano 45 osobom, w tym 5 z woj.. Śląskiego: Edward Kutyła - Jastrzębie Zdrój, Tadeusz Harazin - Pszczyna, Andrzej Michalik- Katowice, Stanisław Bronisz - Młyńczak - Częstochowa i Edward Sławomir Maleta - Gliwice.
Zjazd podjął 5 uchwał i i wystosował list do władz państwowych. Więcej o przebiegu i wynikach Zjazdu można przeczytać na poniższych stronach: www.ktkol.pl/2013/09/17/xviii-walny-zjazd-pttk www.pttk.pl/zycie/xviii/index.php

tekst. Stefan Mehlich

13.09.13Zebranie klubowe

Najbliższe spotkanie członków KTK PTTK Wandrus Żory odbędzie się o godz. 18:00 w dn. 18.09.2013 w Klubie WISUS.

Roman Wojtas

08.09.13Głos Wandrusa

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru "Głosu Wandrusa" redagowanego przez naszego klubowego kolegę Stefana Mehlicha.

Roman Wojtas

Załączniki:
Głos Wandrusa nr 16 (pdf)

10.07.13Głos Wandrusa

Ukazał się kolejny numer "Głosu Wandrusa" przygotowanego przez kol. Stefana Mehlicha, zapraszamy do lektury.

Roman Wojtas

Załączniki:
Głos Wandrusa nr 15 (doc)