1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Styczeń Luty Marzec

Kroniki Rajdów

05.11.16Gala Jubileuszu 50-lat TKK "Ondraszek" Cieszyn

Tak, tak to już 50 lat jak się spotykamy z Ondraszkami na turystycznych szlakach, rajdach czy zlotach. W dniu 6.11.1966 r. został założony Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek”. Przewodniczącym został Władysław Sosna - „Szeryf”. W 1979r. obowiązki prezesa Klubu przejął Andrzej Słota - „Jędruś”, od 2006 roku jest nim Zbigniew Pawlik - „Rechtór”.
Nasz klub też był zaproszony na „Galę Jubileuszową”, a reprezentował nas kol. Ryszard Skonieczny. Uczestnicy spotkania zwiedzili w Muzeum Śląska Cieszyńskiego „Piwnicę” z wystawą jubileuszową, a następnie przeszli do Domu Narodowego na cieszyńskim rynku. Tu była wystawa fotograficzna „Jubileusz Ondraszka w obiektywie”, a następnie część oficjalna i artystyczna. Przybyło dużo zaproszonych gości, z zagranicy też byli Czesi. Wręczono odznaczenia, wyróżnienia, statuetki itp. a na koniec był wspaniały tort, który jako pierwszy zaczął kroić sam burmistrz miasta, a pierwszy kawałek dostał obecny prezes klubu.

tekst R. Skonieczny
foto R. Skonieczny i www.nowy.ondrcies.webd.pl