1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Luty Marzec Kwiecień

Kroniki Rajdów

23.04.17Rajd „Witaj Wiosno” Rybnik-Kamień

Warunki atmosferyczne były niesprzyjające; opady gradu, śniegu, deszczu i tylko od czasu do czasu pokazywało się słońce, a do tego silny wiatr obniżający temperaturę odczuwalną.
Dla rowerowych zapaleńców nie stanowiło to jednak żadnej przeszkody; na metę rajdu na terenach baru „Stodoła” dotarło 110 osob. Puchar dla najliczniejszej drużyny trafił do KTK „Sokół” Radlin (30 osób) Nasza ekipa liczyła 23 osoby.
W sekretariacie rajdu pracowały wandruski Kasia Niewińska, Celina Szołtysek i Ania Kostecka. Komandorem rajdu był Grzegorz Mucke z RAMŻY, a kierownikiem mety Jola Niewińska /WANDRUS/.
Sprawnie zostały przeprowadzone konkurencje sprawnościowe: rzut oponą, koło fortuny i rzut kółkiem na palik.

Nasi członkowie uzyskali następujące wyniki: rzut oponą dla dzieci:
1m.- Artur Niewiński,
2m.- Marcin Niewiński,

Koło fortuny – dorośli:
3m.- Józef Kliber,
dzieci: 3m. - Marcin Niewiński,

Rzut kółkiem na palik dla dzieci:
1m. - Marcin Niewiński,
3m. - Karol Małek


Puchar dla najliczniejszej rodziny powędrował do Rodziny Niewińskich (Kasia i Adam z synami Arturem i Marcinem).
Za pierwsze 3m. były nagrody, a dzieci otrzymywały dodatkowo medale. Na ognisku można było upiec własną kiełbaskę.
Warto dodać, że organizatorzy rajdu- MOSiR Rybnik i Komisja Turystyki Kolarskiej O/PTTK Rybnik - nie pobierali wpisowego.
Rajd był udaną imprezą, a jego uczestnicy milo i aktywnie spędzili niedzielę. Część z nich odwiedziła jeszcze po zakończeniu rajdu gościnne progi domu Państwa Kornasów w Kamieniu wzmacniając swe siły przed powrotem do domu różnymi smakołykami.

tekst Stefan Mehlich
foto Bogusław Gryta /1-12/ oraz Jan Hamerla