1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Styczeń Luty Marzec

Kroniki Rajdów

30.01.16Uroczyste spotkanie z okazji 25-lecia WANDRUSA

W dniu 30.01.2016 r. w sali bankietowej restauracji KLIMAT w Żorach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 25-lecia działalności KTK PTTK Wandrus Żory.
Oprócz członków Klubu WANDRUS wzięli w nim liczny udział zaproszeni goście – w tym:
Honorowy Członek PTTK, Członek Zarządu Głównego PTTK - kol. Edward Kutyła,
Honorowy Przewodniczący Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach, Honorowy Członek PTTK - kol. Stanisław Radomski,
Członek Zarządu Oddziału PTTK w Rybniku – kol. Michał Wengerski.
Przybyli też koledzy z komisji TK, klubów i kół z Cieszyna, Czerwionki–Leszczyn, Gliwic, Pszczyny, Radlina, Tychów i Żor.
Miejscowe władze reprezentował Doradca Prezydenta Miasta Żory - Bronisław Jacek Pruchnicki.
Obecny był Dyrektor MOSIR-u Żory - Arkadiusz Stanula.
Przybyli także wspierający przyjaciele i sympatycy Klubu.

Po powitaniu zaproszonych gości zebrani mieli okazję obejrzeć prelekcję multimedialną ilustrującą bogate i różnorodne dokonania klubu i indywidualne osiągnięcia jego członków w okresie 25 lat. Prelekcję ciekawie prowadził Ryszard Skonieczny – wiceprezes Zarządu; zdjęcia i filmiki poparte były urozmaiconym i pełnym komentarzem, co pokazało, że Jubilat ma się dobrze i z optymizmem może patrzeć w przyszłość.

Każdy uczestnik uroczystego spotkania otrzymał pamiątkowy metalowy znaczek oraz kolorowy, okolicznościowy ładnie wydany "INFORMATOR JUBILEUSZOWY - 25 LAT KLUBU TURYSTYKI KOLARSKIEJ PTTK WANDRUS W ŻORACH" w opracowaniu Stefana Mehlicha przy współpracy Romana Wojtasa, gdzie można znaleźć pełną informację o naszej działalności.
Dla nas członków klubu bardzo ważne było docenienie naszej działalności przez Zarząd Główny PTTK, który przyznał klubowi Brązową Honorową Odznakę PTTK. Wręczył ją kol. Edward Kutyła, a odebrał w imieniu Klubu jego Honorowy Prezes Stefan Mehlich.
Równie dużymi brawami przyjęli zebrani treść listów gratulacyjnych skierowanych do Jubilata przez prezesa ZG PTTK Romana Bargiela i przewodniczącego Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK Waldemara Wieczorkowskiego.

Zarząd Główny PTTK docenił również indywidualne osiągnięcia naszych działaczy przyznając:
Złotą Honorową Odznakę PTTK dla: Józef Adamaszek
Brązową Honorową Odznakę PTTK dla: Jerzy Banach, Tadeusz Jaśkiewicz, Ryszard Skonieczny, Stefan Piekoszowski
Dyplomy Honorowe PTTK dla: Mirosław Machulec, Jolanta Niewińska, Józefa Stokowiec i Marian Stokowiec.

Rada Prezesów Oddziałów woj. śląskiego przyznała:
Śląską Honorową Odznakę PTTK dla: Jerzy Banach, Józef Lubszczyk, Stefan Mehlich, Stefan Piekoszowski, Ryszard Skonieczny, Marian Stokowiec, Roman Wojtas
Dyplom Rady dla: Czesław Grzegorzek.

Dyplomy Zarządu Oddziału PTTK w Rybniku otrzymali:
Anna Kostecka, Gabriela Machocka, Krzysztof Orłowski, Daniela Posanow, Gabriela Winconek, Maria Wiśniewska, Aniela Vogel i Stefania Zając.

Dyplomy Zarządu Klubu otrzymali:
Stanisław Kowalczyk, Kamil Orłowski, Artur Piekoszowski, Celina Szołtysek, Czesław Wala i Barbara Świeczka.

Medalem „25 lat w KTK PTTK WANDRUS Żory” Zarząd uhonorował założycieli klubu, którzy bez żadnej przerwy są w jego szeregach. Medale te otrzymali: Jerzy Banach, Andrzej Bernat, Tadeusz Jaśkiewicz, Stefan Mehlich, Stefan Piekoszowski i Roman Wojtas.

Ogłoszono wyniki konkursu na najaktywniejszego turystę-kolarza WANDRUSA w okresie 25 lat:
W kategorii Panie:
1. Józefa Stokowiec,
2. Gabriela Winconek,
3. Stefania Zając

W kategorii Panowie:
1. Ryszard Skonieczny,
2. Antoni Fudali,
3. Marian Stokowiec

W kategorii Młodzież:
1. Jarosław Fudali
Wszyscy wyżej wymienieni otrzymali piękne puchary.

Miłym akcentem okazała się nagroda okolicznościowa od Prezesa Klubu dla najmłodszego Wandrusa Michała Machulca liczącego 9 lat. Jak się okazało Michałek był najmłodszy wg stanu na 31.12.15. Taką samą więc nagrodę otrzymał wraz z legitymacją nowego członka PTTK i naszego klubu jeszcze młodszy , bo 5-letni Karolek Małek.

Dyplomy Uznania za pomoc i współpracę przyznane przez Zarząd Klubu otrzymali:
Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha – dyplom odebrał Doradca Prezydenta Jacek Pruchnicki,
MOSiR Żory - Dyrektor Arkadiusz Stanula,
Stanisław Radomski – Członek Honorowy PTTK,
Jerzy Banach – Dyrektor ARP S.A. Żory.

Dyplomy Podziękowania za pomoc i współpracę przyznane przez Zarząd Klubu otrzymali:
Edward Kutyła – Członek ZG PTTK, Członek Honorowy PTTK
Regionalna Rada Turystyki Kolarskiej PTTK w Katowicach,
Oddział PTTK w Rybniku,
oraz zaprzyjaźnione kluby, koła i komisje: ONDRASZEK Cieszyn, HUZY Gliwice, WIERCIPIĘTA Jastrzębie-Zdrój, GRONIE Tychy, KOŁO Pszczyna, SOKÓŁ Żory, RAMŻA Czerwionka – Leszczyny, SOKÓŁ Radlin, Mikołów i Racibórz.

Były też słowa uznania, dyplomy, listy gratulacyjne, okolicznościowe prezenty ze strony zaproszonych gości dla Jubilata z życzeniami dalszych sukcesów. Oczywiście była lampka szampana i gromkie „sto lat” dla Jubilata, a także konsumpcja jubileuszowego ciastka z logo klubu.
Spotkanie umilił występ Zespołu Śpiewaczego JAGODA z Miejskiego Ośrodka Kultury Żory.
Zebrani mieli okazję obejrzeć imponującą kolekcję odznak turystycznych – kolarskich i krajoznawczych zdobytych przez Ryśka Skoniecznego oraz jego ciekawe pamiątki turystyczne.

Prezentowany był także album 25 LAT WANDRUSA W WYCINKACH PRASOWYCH.
W okresie 25 lat działalności 1991-2016 WANDRUS zorganizował 1050 imprez turystycznych z udziałem 17 971 uczestników. W tym czasie zdobyliśmy łącznie 1376 kolarskich odznak turystycznych (KOT) i odznak krajoznawczych- regionalnych i ogólnopolskich.
Do klubu aktualnie należy 56 osób; najstarszy członek Czesław Wala liczy 81 lat, najmłodszy Karolek Małek ma 5 lat, w tej liczbie jest 20 pań i 36 panów.

Do prawidłowego i sprawnego przebiegu uroczystego spotkania przyczynił się cały aktualny Zarząd Klubu w składzie Roman Wojtas – prezes, Jerzy Banach i Ryszard Skonieczny – wiceprezesi, Jolanta Niewińska – sekretarz i Józefa Stokowiec - skarbnik wspierani przez Andrzeja Bernata i Stefana Mehlicha. Uroczyste spotkanie prowadzili Jerzy Banach i Jolanta Niewińska.

A potem wspaniała jubileuszowa zabawa! Turystom kolarzom kondycji nie brakowało!

tekst Stefan Mehlich
foto Andrzej Bernat

Zobacz cały wpis (zdjęć: 78)

01.01.16NOWOROCZNY SPACER ROWEROWY

Po raz 22-gi spotkaliśmy się na żorskim rynku w samo południe, by powitać rowerowo i spacerowo Nowy 2016 Rok, niektórzy po aktywnies spędzonej sylwestrowej nocy.
Po złożeniu życzeń uczestnicy rajdu wyruszyli na trasę, która prowadziła żorskimi uliczkami nad staw Śmieszek. Tam szampańskim toastem rozpoczęliśmy nowy rowerowy rok.
Dla tych, ktorym nie odpowiadała krótka trasa naszego spaceru była możliwość wyjazdu do Gostynia na rajd Klubu GRONIE Tychy i Komisji O/PTTK Mikołów; skorzystały z niej 4 osoby obecne na rynku, w tym 2 z IKRY Rybnik.
Kierownikiem naszego rajdu była Nela VOGEL.

tekst: Stefan Mehlich (w oparciu o info kier. rajdu)
foto: archiwum WANDRUSA

Zobacz cały wpis (zdjęć: 30)

11.11.15VI Rajd Niepodległości

Mimo niepewnej pogody; pełne zachmurzenie i przelotne opady deszczu w kolejnym rajdzie niepodległości uczestnicy nie zawiedli. Z żorskiego rynku przejechali oni na cmentarz parafiany przy ul. Nowej, gdzie zapalili znicze przy Mogile Żołnierzy Polskich z IX 1939, gdzie spoczywają żołnierze, którzy polegli w walce w obronie miasta Żory z hitlerowskim najeźdźcą. Następne znicze zapalono przy grobie nieznanego żołnierza, do którego dojechano ul. 11 Listopada.
Na mecie rajdu na strzelnicy Dębina chętni mogli wziąć udział w otwartych zawodach strzeleckich zorganizowanych przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie, MOSiR i UM Żory. Na ognisku można było upiec kiełbaski.
W rajdzie udział wzięło 31 osób, oprócz organizatorów obecni byli również rowerzyści z SOKOŁA Radlin, HUZY Gliwice i RAMŻY Czerwionka oraz niezrzeszeni mieszkańcy Żor i Rybnika. Komandorem rajdu tradycyjnie była przodownik turystyki kolarskiej PTTK - Stefania Zając.

tekst Stefan Mehlich
foto Bodzio Gryta i Jola Niewińska (zbiorowe zdjęcia na mecie rajdu)

Zobacz cały wpis (zdjęć: 22)

25.10.15IV Klubowy Rajd Pamięci

W tym roku rajd miał szerszą formułę; do jego organizacji włączyła się Komisja Turystyki Kolarskiej Oddziału PTTK w Rybniku z jej przewodniczącą Jolą Niewińską. Na rybnickim Rynku zebrała się grupa rowerzystów z wiceprzewodniczącym komisji Bogdanem Paszkiem, która udała się do Niedobczyc na cmentarz przy ul. Cienistej gdzie zapaliła znicze na grobie Tadka Margicioka – wieloletniego, wielce zasłużonego przewodniczącego rybnickiej oddziałowej komisji turystyki kolarskiej.


W sumie odwiedziliśmy dziesięć grobów na pięciu cmentarzach: dwu w Żorach i po jednym w Niedobczycach, Roju i Czerwionce. Po raz pierwszy w ramach rajdu odwiedziliśmy groby zmarłych w tym roku: Basi Wojtas- pogodnej i zawsze uśmiechniętej, która odeszła niespodziewanie oraz Henryka Urbanka- najstarszego w naszym gronie, który w zeszłym roku jeszcze z nami jeździł.
„Nie należy smucić się z powodu tych, co zasnęli, gdyż tego uczucia doznają tylko ci,którzy nie mają nadziei zmartwychwstania”- św. Grzegorz z Nyssy.
W sumie w rajdzie wzięło udział 25 osób, a za grupę żorską odpowiadała Nela Vogel.

tekst Stefan Mehlich
foto archiwum WANDRUSA

Zobacz cały wpis (zdjęć: 20)

18.10.15Rajd do Rezydencji WiejskieJ "Malenie"

Ziemia Śląsska słynie nie tylko z dziedzictwa przemysłowego oraz odradzającego się środowiska naturalnego - keidyś tak degradowanego przemysłem wydobywczym. Moim zdaniem największym bogactwem Śląska są "Ludzie". Tak rdzenni "Hanysi" jaki i "Gorole", którzy w tę ziemię wrośli i z tą ziemią związali swe losy.
W niedzielę 18.10 zaprosili nas do siebie Jola i Marian Niewińscy, nasi sprawdzeni przyjaciele gospodarujący na Maleniach. Zaproszenie to było okzają aby wziąć udział w zakończeniu sezonu rowerowego, organizowanego przez Klub PTTK im. Huzy z Gliwic, z bazą przy historycznym zamku w Hudowie (zamek ten odrestaurowany wysiłkiem p. Sośnierza i fundacji przez niego zorganizowanej). Nasza aktywność na tej imprezie z konieczności była dość ograniczona bo spieszyliśmy się do Maleni.


Wizyty nasze u Joli i Mariana mają już wieloletnią tradycję i zawsze zawiera ona niespodziankę czym zostaniemy ugoszczeni. Nasz peleton - nie tylko Wandrusów - poprowadzony został przez nieznane dotąd leśne drogi praktycznie nie do opisania. Na miejscu powitali nas gospodarze i kocioł ugotowanej na ognisku "solianki". Skład i receptura tego specjału została przywieziona z Ukrainy. Oczywiście nie był to jedyny przysmak jakim zostaliśmy poczęstowani - były też i napitki domowej roboty, smalczyk, ogóreczki, a wspaniałe wypieki trudno wyliczyć bo była rozmaitość.
Należy nadmienić, iż gościna zawierała też program artystyczny.


W imieniu około 60 uczestników składam gospodarzom serdeczne podziękowania za życzliwość i wysiłek włożony w zorganizowanie tak wspaniałej imprezy.

tekst MS
foto arch. Wandrusa

Zobacz cały wpis (zdjęć: 8)