Otwarcie Szlaku Rowerowego Zamki nad Piotrówką

Wzięliśmy udział w inauguracji tras pieszo-rowerowej Polsko-Czeskiego Dziedzictwa Kulturowego „Szlakami Zamków nad Piotrówką”. Tytułowe zamki to dawne siedziby rodów ziemiańskich związanych z historią Śląska Cieszyńskiego. Na trasie znalazło się tuzin „Wandrusów” i zarazem kibiców bardzo widowiskowych konkurencji (slalom tragaczem, rzut gumiokiem, strzelanie z łuku, przeciąganie liny) rozgrywanych między sołectwami gminy Zebrzydowice.