Rajd „Witaj Wiosno” Rybnik-Kamień

Warunki atmosferyczne były niesprzyjające; opady gradu, śniegu, deszczu i tylko od czasu do czasu pokazywało się słońce, a do tego silny wiatr obniżający temperaturę odczuwalną.

Dla rowerowych zapaleńców nie stanowiło to jednak żadnej przeszkody; na metę rajdu na terenach baru „Stodoła” dotarło 110 osob. Puchar dla najliczniejszej drużyny trafił do KTK „Sokół” Radlin (30 osób) Nasza ekipa liczyła 23 osoby.

W sekretariacie rajdu pracowały wandruski Kasia Niewińska, Celina Szołtysek i Ania Kostecka.
Komandorem rajdu był Grzegorz Mucke z RAMŻY, a kierownikiem mety Jola Niewińska /WANDRUS/.

Sprawnie zostały przeprowadzone konkurencje sprawnościowe: rzut oponą, koło fortuny i rzut kółkiem na palik.

Nasi członkowie uzyskali następujące wyniki: rzut oponą dla dzieci:

1m.- Artur Niewiński,

2m.- Marcin Niewiński,

Koło fortuny – dorośli:

3m.- Józef Kliber,

dzieci: 3m. – Marcin Niewiński,

Rzut kółkiem na palik dla dzieci:

1m. – Marcin Niewiński,

3m. – Karol Małek


Puchar dla najliczniejszej rodziny powędrował do Rodziny Niewińskich (Kasia i Adam z synami
Arturem i Marcinem).

Za pierwsze 3m. były nagrody, a dzieci otrzymywały dodatkowo medale.
Na ognisku można było upiec własną kiełbaskę.

Warto dodać, że organizatorzy rajdu- MOSiR Rybnik i Komisja Turystyki Kolarskiej O/PTTK Rybnik – nie pobierali wpisowego.

Rajd był udaną imprezą, a jego uczestnicy milo i aktywnie spędzili niedzielę.
Część z nich odwiedziła jeszcze po zakończeniu rajdu gościnne progi domu Państwa Kornasów w Kamieniu wzmacniając swe siły przed powrotem do domu różnymi smakołykami.

tekst Stefan Mehlich
foto Bogusław Gryta /1-12/ oraz Jan Hamerla