Ostatnia droga kol. Józefa

Członkiem naszego kubu „Wandrus” był od około 15 lat. Wcześniej działał bardzo aktywnie w oddziele PTTK Jastrzębie – Zdrój. Organizator wielu imprez turystycznych związanych z turystyką rowerową. Józef był wieloletnim przewodniczącym komisji kolarskiej O/PTTK Jastrzębie i  przewodniczący sekcji kolarskiej „Krokusa”. Jeździł na rowerze po Europie, odwiedził 11 krajów. Organizator wielu rajdów „Krokusa” i  od wielu lat nasz aktywy członek. Rajdy „u  Józka” w  Palowicach – również na posesji organizatora Józefa Lubszczyka, zastąpiły organizowane tam wcześniej rajdy „Krokusa”. Pamiętamy te spotkania turystyczne doskonale, kiedy prowadził grupę rowerzystów po rybnickiej ziemi. Przodownik turystyki kolarskiej PTTK nr 4850 nadany w roku 1986, był przodownikiem o najdłuższym stażu w Wandrusie.

W dniu 11.07.2019 roku odprowadziliśmy go w jego ostatnią i krótką drogę.
Przybyli przedstawiciele z wielu ogniw PTTK, członek ZG PTTK Edward Kutyła, członkowie PTTK z Gliwic, Jastrzębia – Zdroju, Katowic, Czerwionki – Leszczyny i Żor z Józka macierzystego klubu (23 osoby). Byli też turyści kolarze niezrzeszeni, koleżanki, koledzy i przyjaciele z turystycznych szlaków.
Zapamiętamy Go jako kogoś, na kim zawsze mogliśmy polegać, bardzo będzie nam Jego brakowało.

Cześć Jego pamięci

R.S.